Р А Б О Т Н О   В Р Е М Е

От 01 май до 30 септември

Понеделник – неделя

10:00 – 18:00 часа

От 01 октомври до 30 април

Сряда – неделя

09:30 – 17:30 часа

Понеделник и вторник - почивни дни

Начален час на беседи в музея: беседите се изнасят на всеки половин час, като първата беседа за деня е с час – началото на работния ден.

Организирани посещения - само след предварителна резервация на посочените по-долу телефони

Сдружение с нестопанска цел „Агушевите конаци”

Обект: архитектурно - исторически комплекс „Агушевите конаци” – с. Могилица, общ. Смолян

тел.: +359 878 588 491 - екскурзовод

тел.: +359 889 399 919 - МОЛ

e-mail: snc_agushevite_konaci@abv.bg

https://agushevitekonaci.com

Ц Е Н О Р А З П И С

Цени на входните билети за посещение на архитектурно - исторически комплекс „Агушевите конаци”:

  • лица над 18 г. (с изключение на ученици и студенти) – 5,00 лв.
  • ученици, студенти – 2,50 лв.
  • деца до 7 г. не се таксуват.

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ

IBAN: BG27 IABG 7491 1001 6714 01

BIC: IABGBGSF

Банка: Интернешънъл Асет Банк АД