Р А Б О Т Н О   В Р Е М Е

от вторник до събота

от 09:30 – 13:00 часа

от 13:30 ч. до 18:00 часа

от 13:00 ч. до 13:30 ч. - обедна почивка

неделя и понеделник

отваря се за посещения само с предварителна резервация

Сдружение с нестопанска цел „Агушевите конаци”

Обект: архитектурно - исторически комплекс „Агушевите конаци” – с. Могилица, общ. Смолян

тел.: +359 889 399 919 - МОЛ

e-mail: snc_agushevite_konaci@abv.bg

https://agushevitekonaci.com

Ц Е Н О Р А З П И С

Цени за посещение на обекта с екскурзоводска беседа:

  • лица над 18 г. (с изключение на ученици и студенти) – 8,00 лв.
  • ученици, студенти, пенсионери, хора със специфични потребности (степен на инвалидност над 50%) – 5,00 лв.
  • семеен билет (двама родители и едно дете над 7 год. до 18 г.) - 20,00 лв.
  • семеен билет (двама родители и две и повече деца над 7 год. до 18 год.) - 24,00 лв.
  • деца до 7 г. не се таксуват

Цени за организирани посещения при групи от 16 и повече човека с екскурзоводска беседа:

  • лица над 18 г. (с изключение на ученици и студенти) - 6,50 лв.
  • ученици и студенти, пенсионери, хора със специфични потребности (степен на инвалидност над 50%) - 4,00 лв.

Достъп за хора със специфични потребности: не

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ

IBAN: BG27 IABG 7491 1001 6714 01

BIC: IABGBGSF

Банка: Интернешънъл Асет Банк АД